مجله کودک 208 صفحه 21

o سلاح کمری پیستول 08 این اسلحه کمری ساخت کشور آلمان است. نیمه اتوماتیک کار می­کند وزن آن 800 گرم، طول اسلحه 22 سانتی­متر است. در خشاب سلاح 8 فشنگ جای می­گیرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 21