کتاب قضا

انصراف از دعوا و استرداد مدارک

انصراف از دعوا و استرداد مدارک

[سؤال 11282]‏ ‏ ‏ 6480‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 11 / 1361‏

‏اجازه می خواهم با کمال ادب و احترام تقاضای جواب شرعی مسأله زیر را از آن‏‎ ‎‏امام بزرگوار بنمایم.‏

‏در صورتی که شخص شاکی، کتباً خواهان استرداد دعوای خود و مدارک پیوستی‏‎ ‎‏آن باشد و به هر عللی، از اقامۀ دعوا منصرف گردد، آیا دادگستری جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏شرعاً مجاز است که اسناد و فتوکپی مدارک را، که توسط شاکی و مخارج خود او‏‎ ‎‏شخصاً تهیه گردیده و چه بسا مدارک فوق، حاوی اسرار خانوادگی و شغلی و مالی‏‎ ‎‏باشد، به عنوان مدارک و اموال و اسناد دولتی، ضبط و نگهداری نماید. ‏

‏از خداوند متعال، توفیق و عمر بیشتر امام را مسئلت دارم.‏

بسمه تعالی، پس از تقدیم مدارک و شکواییه به دائرۀ مربوطه، باز گرداندن آن تابع مقررات ادارۀ مربوطه است. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 11