کتاب قضا

صلاحدید قاضی برای رفع اختلاف

صلاحدید قاضی برای رفع اختلاف

[سؤال 11289]‏ ‏ ‏ 6482‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 6 / 1361‏

‏حضور محترم حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏توقیراً به استحضار عالی می رساند: برای انجام کارهای ساختمانی، فیما بین شرکتی‏‎ ‎‏با کارفرمایی گروه نوسازی به صورت قراردادی منعقد می گردد، ولی پس از اتمام کار،‏‎ ‎‏موضوع به اختلاف منجر می شود و دعوا به دادگاه عمومی جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏محول می گردد. دادگاه برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف، به کارشناس متدین‏‎ ‎‏و قسم خورده مراجعه می نماید. آیا شرعاً قیمت گذاری کارهای ساختمانی مورد‏‎ ‎‏اختلاف، بایستی به قیمت زمان انجام کار ارزیابی شود، یا به قیمت تاریخ زمان‏‎ ‎‏رسیدگی (الحال)؟ ‏

‏والسلام علی من اتبع الهدی‏

بسمه تعالی، برای رفع اختلاف، به هر نحو حاکم شرع صلاح ببیند، قیمت تعیین می شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 14