رسالۀ نجاة العباد

http://www.imam-khomeini.ir/UserFiles/fa/Images/Stanic%20pages%20Photoes/resale-nejat.jpg?src=System

‏ ‏

‏این رساله که حاوی فتاوای امام خمینی (س) در احکام فقهی به زبان فارسی می باشد، در دو جلد نوشته شده و مجموعاً توسط موسسه تصحیح، و به مناسبت صدمین سالگرد تولد امام خمینی (س) توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) منتشر شده است‏‎.‎

‏ ‏

‏ ‏‏ برای مشاهده تصویر کتاب‏‏ ‏اینجا‎ ‎‏را کلیک کنید‏‏ ‏

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 0