فصل آخر: دست نوشته هایی پیرامون امام و انقلاب

ویژگی های رهبر

‏رهبری حزب اللهی علاوه بردارا بودن فضایل و کمالات انسانی، دارای ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فردی است که ذیلاً برخی از مهم‌ترین آن‌ها بیان می گردد:‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 340