مجله کودک 280 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامة کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام « ره » — مدیر مسئول : مهدی ارگانی — سردبیران : افشین علاء- سیامک سرمدی — مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی — تصویرگر : محمدحسین صلواتیان — مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء — عکس : امیرمحمد لاجورد — حروفچین : نیر الساداتن والاتبار — امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 شرح روی جلد بازی بچه آهو و مادرش تصویر روی جلد را با دقت نگاه کنید . حالا مجله را برگردانید و بدون نگاه کردن به مجله جلد ، تفاوت های میان تصویر های روی جلد و پشت جلد را پیدا کنید . این تفاوت ها 5 مورد می باشد . کتاب در مجله فرهنگنامه ی تصویری کودکان جلد سوم فهرست مطالب کتاب در مجله : — A مثل Antarctia (قطب های شمال و جنوب) — A مثل Arabs ( اعراب) — A مثل Archaeolgy (باستان شناسی) — A مثل Architecture (معماری) — A مثل Armies (ارتش ها) — . . .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 2