مجله کودک 280 صفحه 15

 سُسستی در سینمای کودک با شروع دهه هفتاد هجری شمسی ، سینمای کودکان این سرزمین آرام آرام وارد خواب شد . آرامشی در سینمای کودک به وجود آمد که با شور و هیجان بچه ها بیگانه بود . تنها فیلمی در ایران سال ها که توانست بچه ها را دوباره به سالن سینماها بکشاند . فیلم « کلاه قرمزی و پسرخاله » بود . این فیلم در سال 1373 پرفروش ترین سال شد .  جشنواره فیلم اصفهان در سال هایی که سینمای کودک آرام آرام به خواب فرو می رفت ، هرچند وقت یکبار ، صدای زنگ جشنواره فیلم اصفهان در مهر ماه به گوش می رسید . وجود جشنواره ، باعث آشنایی سینمای کودک دنیا با سینمای کودک داخل کشور می شد . پس از چندی قرار شد جشنواره فیلم کودک به کرمان منتقل شود و حالا هم از رفتن جشنواره به همدان صحبت می شود . گفته می شود همدان فقط دو سینمای مناسب برای اکران فیلم دارد ! کودک سال 1386 در خاطره اش ، تصویری از صف انتظار طولانی برای خرید بلیت فیلمی که مخصوص او ساخته شده باشد ، ندارد . او به جز هری پاتر ، عصر یخبندان ، مرد عنکبوتی و . . . چیز دیگری را نمی شناسد . کسی به فکر سینمای کودک هست ؟ اعراب ، امپراتوری بنی امیه و بنی عباس را ایجاد کردند و متصرفات آن ها از اسپانیا تا هندوستان گسترده شد . پس از چندی تقسیماتی در امپراطوری عرب به وجود آمد . امپراطوری عثمانی در ترکیه ی فعلی و مغول های مسلمان در هندوستان از مهمترین امپراطوری های عرب در قرن های گذشته بودند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 15