مجله کودک 280 صفحه 30

دختری که می خواست پرنده باشد نویسنده : سهیل محمودی تصویرگر : کتاب « دختری که می خواست پرنده باشد » نوشته « سهیل محمودی » برای بچه های کلاس های دوم و سوم ابتدایی نوشته شده است . این کتاب قصه ی نازنین کوچولو را حکایت می کند که از پنجره ی خانه شان به پرنده ها نگاه می کند و درباره آن ها فکر می کند . کتاب توسط انتشارات کودکان پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ شده است . در 50 سال گذشته شاخه ای از باستان شناسی به نام باستان شناسی زیر دریا رواج پیدا کرده است . در این شاخه از باستان شناسی ، باستان شناس به کشف کشتی های زیر دریا و لوازم همراه آن ها می پردازد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 30