مجله کودک 281 صفحه 11

دوست خوب دیجیتال « قسمت دوم » بعضی ها مثل من طاقت دیدن بعضی چیزها را ندارند . در اینجا با سرعت بسیار زیادی دوربین تان را باز می کنند و محتویات آن را بیرون می ریزند . به خود می گوییم : « ای داد بیداد ، دوربین خرابم ، حالا حتماً خراب تر می شود . » اما وقتی کارشان تمام می شود و دوربین را سرهم می کنند ، دوباره ،با فشار یک دکمه ، کلیک ، عکسی ثبت می شود . هفته پیش قسمت اول دیدار با آقای عمران قاسمی ، مدیر یک مرکز تعمیر دوربین را خواندیم . این هفته ادامه این دیدار را می خوانیم . —دوربین ها عکاسی از چه قسمت هایی ساخته شده اند؟ اجزای دوربین های عکاسی بسیار زیاد است اما بطور کلی می توانیم آن ها را به دو قسمت عدسی و بدنه دوربین تقسیم کنیم . عدسی با عبور نور از درون خود تصویری را درون دوربین تشکیل می دهد و به این علت عدسی ها دارای نقش اساسی در ساختن تصویر هستند . بقیه اجزای دوربین که در بدنه آن قرار دارند هر کدام وظایف خاصی را به عهده دارند تا تصویر روی صفحه حساس شکل بگیرد و تصویر ساخته شود . —و در ساختن تصویر ، نقش عکاس چقدر است؟ قطعاً داشتن ابزار خوب در گرفتن یک تصویر خوب نقش بسیار زیادی دارد اما اگر بهترین دوربین ها را به یک نفر بدهیم که اطلاعاتی درباره عکاسی نداشته باشد آیا می تواند عکسهای خوبی بگیرد؟ زاویه دید ، لحظه عکاسسی و خیلی از چیزهای دیگر را عکاس تعیین می کند . عکاسی یعنی اینکه عکاس به دوربین فرمان دهد و نه اینکه از دوربین فرمان بگیرد . یک عکاس خوب کسی است که می تواند با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد بهترین عکس ها را ثبت کند . در کشور ما ، خیلی از عکاسان حرفه ای و خوب هستند که هنوز است با همان دوربین های قدیمی شان کار می کنند . — دوربین های دیجیتال بهترند یا دوربین های قدیمی؟ سوال سختی است اما خوبی که دوربین های دیجیتال دارند این است که نیازی به فیلم و معطل شدن برای مراحل ظهور و چاپ ندارند و به سرعت کره ازجمله کشورهای آسیایی است که رشد و توسعه ی اقتصادی خوبی انجام داده است . کره به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می شود . در سال 1950 تا 1953 بین دو کره جنگ شد . کره جنوبی طرفدار غرب و کره شمالی رژیم کمونیستی دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 11