مجله کودک 281 صفحه 13

که بوسیله آن هر زمان که بخواهید می توانید لحظات را شکار کنید . —درآمدتان چطوراست؟ شکر خدا . خوب است . — تعمیر هر دوربین چقدر طول می کشد؟ بستگی دارد . بعضی وقت ها تعمیر یک دوربین دو تا سه روز طول می کشد اما بعضی دیگر را خیلی سریع می توان تعمیر کرد . به طور متوسط روزانه حدود 100 دوربین را در اینجا تعمیر می کنیم . — چقدر زیاد؟ دوربین های قدیمی دارای ساختاری بسیار عالی بودند ، با آن جداره های فلزی و خیلی قوی و کمتر خراب می شدند . بحث رقابت در میان کارخانه های سازنده آن محصولات بسیار بالا بود . در محصولات جدید بیشتر به دنبال مسائل اقتصادی هستند و اگر دوربینی می سازند میدانی را هم در آن باز می گذراند برای خراب شدن و تعویض قطعات و احیاناً تبدیل دوربین به محصولات جدیدتر ، مثالی بزنم . یک کارخانه سازنده دوربین برای اینکه بخش فروش خود را تقویت کند یک سری اشکالات را مخصوصاً در دوربین قرار می دهد . مثلاً دوربین را طوری می سازند که بتواند 60 هزار عکس بگیرد و برای این کار داخل دوربین کنتوری گذاشته اند که بعد از رسیدن به این عدد به طور خودکار دیگر عکس نمی گیرد و دوربین باید به مراکز سرویس برده شود . البته چنین مسائلی را کارخانه سازنده قبلاً به نحوی به اطلاع مصرف کننده رسانده است و مثلاً این موارد را در کاتالوگ آن محصول یادآوری کرده است . —روی میز کار شما چند تا دستگاه عجیب و غریب وجود دارد ، آن ها چه کار می کنند؟ این دستگاهها بر طبق سفارش کارخانجات سازنده دوربین های دیجیتال و توسط خود آنان به ما داده شده است . ابزارهای بسیار حساس و دقیقی هستند و قیمت بسیار بالایی نیز دارند . قیمت همین چند دستگاه بیشتر از 100 میلیون تومان است و بوسیله آن ها می توانیم دوربین ها را بعد از تعمیر ، تنظیم نهایی می کنیم . دوربینی که با این دستگاه ها تنظیم می شود مطابق با تنظیمات اولیه کارخانه می شود و همه این کارها انجام می گیرد تا بخش خدمات در حد استاندارد باشد . —چند فرزند دارید؟ یک پسر 13 ساله به نام پوریا . — پوریا دوربین عکاسی دیجیتالی دارد؟ سال گذشته به اینجا آمده بود . من یک دوربین عکاسی فوجی داشتم که آنرا صاحب شد و با خودش برد .  A مثل Assyrians (آشوریان) : حدود سه هزار سال پیش در منطقه بین النهرین ، امپراطوری و تمدن قدرتمندی وجود داشت که تمدن آشوریان نام داشت . آنان مردمانی جنگجو بودند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 13