مجله کودک 281 صفحه 15

چهارشنبه 12 اردیبهشت شهادت استاد مرتضی مطهری (1358) . روز معلم معلمی عشقی است الهی و آسمانی . تا خدا بوده و هست . معلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم است . رابطه ی معلم و شاگرد از والاترین روابط بین انسان ها است . در حکایت حضرت موسی و خضر ، می بینیم که موسی در مقام شاگرد و خضر در جایگاه رفیع معلم چگونه جای دارد . موسی به خضر می گوید : از تو پیروی می کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شد و مایه رشد انسان است به من بیاموزی . و خضر در جواب می گوید : تو هرگز هم پای من نمی توانی صبر کنی ، چگونه شکیبایی خواهی کرد؟ موسی بی درنگ می گوید اگر خدا بخواهد مرا شکیبا خواهد کرد تا معلم شوم . نسل امروز ،اردیبهشت هر سال را به دلیل سالروز شهادت روحانی فرهیخته و معلم انقلاب استاد مرتضی مطهری ،روز معلم می داند . آنها همیشه عزیزند . امروز عزیزتر از همیشه معلم یعنی قلب یکی از شرطهای پادشاه شدن ، شکار شیر و کشتن آن بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 15