مجله کودک 281 صفحه 26

آسیای ما و آسیای دیگران نزدیک به 30 سال است که تیم های نوجوانان و جوانان فوتبال کشورهای چین ، کره ، ژاپن از یک طرف و همین تیم ها در کشورهای عربی ، حرف اول را در فوتبال آسیا می زنند و به عبارت بهتر در فوتبال آسیا آقایی می کنند . این موفقیت ها به خاطر برنامه ریزی های دقیق و پشتکار آن ها به دست آمده است . راهی را که مدیران فوتبال در کشورهای نام برده شده طی می کنند ، راه حرفه ای شدن فوتبال است . سرسری گرفتن این راه و رفتار باعث می شود که هر کشوری جریمه سنگینی در زمینه ی فوتبال پرداخت کند . حذف تیم استقلال از سوی AFC (کنفدراسیون فوتبال آسیا) نمونه ای از این سهل انگاری بود . برنامه ریزی جدی رقیبان آسیایی تیم های فوتبال کشورمان ، حضور استرالیا در جمع مدعیان قهرمانی جام ملت های آسیا ، نکات مهمی هستند که مدیران فوتبال ما باید آن ها را جدی بگیرند . A مثل Astronomy (ستاره شناسی) : امروزه تلسکوپ های فضایی ، ابزار قدرتمند ستاره شناسان برای مطالعه فضا هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 26