مجله کودک 281 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1385هر ماه 4 شماره ، هر شماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب به شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) و همچنین به حساب بانک صادرات (سپهر) به شماره 0102070538002 واریز کنید . (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی : تهران- خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ ، پلاک 962 امور مشترکان مجله « دوست » ارسال فرمایید . قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی « دوست » : — خاورمیانه (کشورهای همجوار) 000/7 ریال — اروپا ، آفریقا ، ژاپن 000/8 ریال — امریکا ، کانادا ، استرالیا 500/9 ریال بستگان هریک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکین مجله دوست ارسال نمایند . مشترکین محترم استان اصفهان مبلغ اشتراک خود را به شماهر حساب 010118701004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور واریز فرماند . نشانی : اصفهان- خیابان شیخ بهایی- مقابل بیمارستان مهرگان- نمایندگی چاپ و نشر عروج- تلفن : 2364577 واحد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما است . فرم اشتراک : نام : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ تولد : / / 13 میزان تحصیلات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشانی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کدپستی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروع اشتراک از شماره : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تا شماره : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امضاء دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت نامه با آن بسازید و برای ما بفرستید . لایه اوزون در جو زمین مانع ورود پرتوهای زیان بار فرابنفش به سطح زمین می شود . اوزن از مولکول سه اتمی اکسیژن (3O) تشکل شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 42