مجله کودک 283 صفحه 14

. . . و سرانجام ، ویندوز ویستا حدود 5 سال است که سر و صدای آمدن سیستم عامل جدید شرکت مایکروسافت شنیده می شود و بالاخره این سیستم عامل جدید با نام ویندوز « ویستا » به بازار عرضه شد . سیستم عامل ویندوز یکی از مهمتریین ضروریات زندگی امروزه به حساب می آید . همین مجله ای که اکنون می خوانید در محیط ویندوز طراحی و صفحه آرایی شده و با همین محیط وارد دستگاههای چاپ شده است که آن ها هم در محیط ویندوز کار می کنند . حدود 900 میلیون دستگاه رایانه در جهان وجود دارد که 95درصد آن ها بر روی خود سیستم عامل ویندوز را نصب کرده اند . بنابراین ویژگی های ویندوز جدید برای این تعداد استفاده کننده از رایانه ، بسیار مهم است . خیلی ها با آمدن ویندوز ویستا ، به سرعت آن را نصب کرده اند و بسیاری هنوز منتظرند تا ببینند عاقبت این ویندوز به کجا خواهد انجامید . Recycle Bin Windows Vista (TM) Community Technology Preview : PDCO  B مثل Bee (زنبور) زنبورها ، میلیون ها سال است که در زمین زندگی می کنند . این حشرات قدرت پرواز بسیار خوبیی دارند و زندگی اجتماعی دارند . تولید عسل مهمترین سودی است که زنبورها به انسان می رسانند . اما آن ها در طبیعت نقش های دیگری هم دارند . مثلاً بعضی از آفت های کشاورزی را از بین می برند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 14