مجله کودک 286 صفحه 10

با دلی آرام و قلبی مطمئن خرداد همیشه بر دوش ما بار غم نهاده است و ما صبوری پیشه کرده ایم . سالهاست که از غروب خورشید امام می گذرد . حضرت امام خمینی (س) در شامگاه 13 خرداد 1368 شمسی و در ساعت ده و بیست دقیقه شب به ملکوت اعلا پیوستند . رفتن امام ضایعه ای بسیار گران بود اما گریزی هم از آن نبود . او در رویداد های انقلاب ، حوادث کردستان ، گنبد ، خوزستان ، کودتای نوژه ، حمله آمریکا ، به طبس ، انفجارها و شهادت عزیزان ومسئولان نظام ، محاصره اقتصادی ، جنگ تحمیلی هشت ساله عزاق علیه ایران و دهها توطئه کوچک و بزرگ دیگر ، همچون کوهی استوار ایستاده بود و امت نیز بر او تکیه زده بودند . اینک همان مردم در پشت سر فرزند خالفش ، حضرت آیت الله خامنه ای ، صراط مستقیم الهی را ادامه می دهند . روح امام عزیزمان شاد و راهشان پر رهرو باد . پنجره ها و طاق های قلعه ها به شکل های مختلف ساخته می شد . معمولا بین پنجره ها و طاق ها ، شکافی برای تیز اندازی مدافعان قرار داده می شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 10