مجله کودک 292 صفحه 31

مسابقه ی جدول ویژه رمز جدول ویژه این شماره ، نام یکی از شاعران معاصر کشورمان است ، شما باید حروف کلمه هایی را که در متن مربوط به این شاعر زیر آنها خط کشیده شده ، درجدول پیدا کنید و روی آن ها خط بکشید . این حروف به ترتیب از راست به چپ یا چپ به راست ، بالابه پایین و پایین به بالا در جدول قرار گرفته اند ، بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده ، به ترتیب ، رمز جدول را به دست می آورید . اما 2 نکته را فراموش نکنید : 1- فقط کلمه هایی را که در جدول پیدا کنید که زیرشان خط کشیده شده است . 2- حروف این کلمه ها ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشند . " وی در سال 1313 شمسی در مشهد مقدس به دنیا آمد . تحصیلات ابتدایی را در این شهر به پایان رساند و برای تحصیلات متوسطه به تهران آمد .در تهران در رشته ی زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت وهمزمان به شغل آموزگاری نیز مشغول بود . او علاوه بر شعر ، چندین داستان و نمایشنامه هم به زبان فارسی ترجمه کرده است . وی یکی از سرایندگان معروف اشعار کودکان است مهمترین دفترهای شعری او عبارتند از : شبستان ، ساده و غمناک ، شکوفه ی حیرت ، شباویز ، ماه و ماهی در چشمه ی باد ، آبهای خسته ." پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید حتما روی پاکت نامه بنویسید : "پاسخ مسابقه ی جدول ویژه شماره ی 292" یادتان باشد نام و نام خانوادگی ونشانی پستی خود را به طور کامل و خوانا بنویسید . طراحی صنعتی نوع دیگری از طراحی است که آمیزه ای از هنر و دانش ریاضی و محاسباتی است . معماران ، و مهندسان از افرادی هستند که به طراحی صنعتی نیاز زیادی دارند . اشتباه در طراحی صنعتی ممکن است نتایج بسیار زیان باری به همراه داشته باشد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 31