مجله کودک 292 صفحه 41

نشر عروج نشانی : تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 962 امور مشترکان مجله فرهنگی "دوست" دوست قوی ماده ، معمولا بچه ی خود را بر پشت خود حمل می کند . او این کار را برای محافظت بچه قو از گرما و سرما انجام می دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 41