مجله کودک 294 صفحه 33

قصه های کوتی کوتی فرهاد حسن زاده وای خدا ! چقدر کفش ! صاحب این کفشها کیه ؟ صاحب این کفشها . . . صاحب این کفشها . . . این رد پا را بگیر و بیا تا اورا پیدا کنی . . اینجاست صاحب آنهمه کفش؛ بچه هزارپایی که اسمش هست: کوتی کوتی چه کار می کند این کوتی کوتی ! مثل اینکه دنبال لنگه جورابش می گردد . بهتر است تا او جورابش را پیدا می کند من وتو قصه هایش را بخوانیم . کفش های جور واجور اولش کوتی کوتی کفش نداشت بعدش که دید بعضی از همسایه ها کفش دارند ، به خود آمد . پایش را کرد توی یک کفش و به بابایش گفت: " من کفش می خواهم !" 4- سیم برای اتصال قطعات مدار با همدیگر 5- قطعه ای به نام "آی سی" که مجتمعی ازقطعات مهم هدایت کننده جریان است 6- صفحه مدار 7- "دیود" اجازه برقراری جریان در جهت خاصی را می دهد 8- مقاومت قطعه ای است که بخشی از جریان الکتریکی را مانع می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 33