مجله کودک 295 صفحه 28

خواندنی های جام چهاردهم **مسابقات جام ملت های آسیا ، از سلا 1956 هر چهار سال یکبار دریکی از کشورهای آسیایی برگزار می شود . این وضعیت تا سال 2004 میلادی به طور مرتب ادامه داشت . اما از این سال به بعد برای جلوگیری از همزمانی با بازی های المپیک تابستانی که باعث کم شدن هیجان و حساسیت هردو بازی می شود . در سال های فرد و یکسال قبل از المپیک برگزار می شود . ** کشور ما تنها کشور آسیایی است که تاکنون دو بار رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا را برگزار کرده است . بار اول در سال 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) و بار دوم در سال 1355 هجری شمسی (1976 میلادی) ، به خاطر انصرا ف لبنان از میزبانی رقابت ها . ** در قهرمانی جام ملت ها ، کشورهای آسیای جنوب شرقی دو بار (ژاپن و کره جنوبی) وکشورهای غرب آسیا ، چهار بار قهرمان شده اند . ** این اولین بازی بود که تیم ملی فوتبال استرالیا در مسابقات جام ملت های آسیا حضور پیدا می کردو ** تا کنون 6 کشور موفق شده اند همانطور که میزبان مسابقات جام ملت ها بوده اند قهرمان جام هم بشوند . ایران دو بار همزمان با میزبانی ، قهرمان جام هم شده است . خروس از دیگر حیوانات مزرعه است که با تاج و پرهای رنگین خود شناخته می شود از مهمترین حیوانات مزرعه مرغ ها هستند که در دو گروه مرغ های گوشتی و مرغ های تخم گذار تقسیم بندی می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 28