مجله کودک 298 صفحه 41

نشر عروج نشانی : تهران- خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ- پلاک 962 امور مشترکان مجله هفتگی « دوست » پس از آن به ترتیب « گوشته » و « هسته ی زمین » قرار گرفته اند . دما در داخل زمین به دلیل فشار لایه های بالایی بسیار زیاد است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 41