مجله کودک 307 صفحه 21

ماجراهای کتاب قدیمی بر اساس داستانی از کلیله و دمنه طراح بابک قریب رنگ به راد قریب درتابستان سال 1969 میلادی ، انسان بهیکی از آرزوهای دیرینه ی خود رسید . دراین سال سفینه ی آپولو 11 توانست بر سطح ماه فرود آید . "نیل آرمسترانگ" اولین فضانورد این سفینه بود که پا بر سطح ماه گذاشت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 21