مجله کودک 309 صفحه 32

افسانه ها همیشه منبع خوبی برای قصه ها و داستان ها بوده اند . کتاب « کشاورز پیر و خرس قهوه ای » هم در اصل افسانه ای عامیانه است که توسط رضا رهگذر باز نوشته شده است . کتاب برای بچه های دوره ی ابتدایی و در 10 صفحه چاپ و منتشر شده است . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ناشر این کتاب است . شترمرغ نر با گشودن پرهای خود به دفاع از خانواده ی خود در برابر حمله ی دشمن می پرازد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 32