مجله کودک 312 صفحه 13

به انتخاب خود کودک معتقدم چرا که معمولاً او با احساسش انتخاب می کند . یکی از امکاناتی که باید فراهم باشد این است که در مراکز فروش کتاب کودک ، کودک باید فرصت و اجازه این را داشته باشد تا هرچه قدر دلش می خواهد کتابها را ورق بزند و بخواند و هر کدام که دوست داشت انتخاب کند . خیلی وقتها کودکانی که به فروشگاه ما می آیند می پرسند آیا می توانم اول مقداری از آنرا بخوانم و من به آنها می گویم البته ، چرا که نه؟ به این ترتیب ممکن است خیلی از کتابها را مجانی مجانی بخوانند بدون اینکه پولش را بدهند و بخرند . خب چه اشکالی دارد؟ نباید به جنبه مادی کار فکر کرد . هدف ما چیست؟ مگر همین نیست که براری کودکان کتاب تولید کنیم تا آن را بخوانند؟ مگر هدف خوانده شدن کتاب نیست؟ اگر کودکی کتابی را به گفته شما مجانی مجانی خواند و آن را نخرید ما ضرر نکرده ایم ، سود کرده ایم ، سدومان را برده ایم ، استفاده اصلی مان ، را برده ایم . کودکان بسیار باصفا هستند و هدف هم غیر از اتین نیست که برای آنها عاشقانه کار کرد . این وظیفه ماست ، لااقل وظیفه ماست که ادعا می کنیم برای کودک کار می کنیم ، در فروشگاهمان آقای مُسنی داریم که گاهی به کودکانی که قدرت خرید کتاب را ندارند ، کتاب را به امانت می دهد . این چقدر جالب است! یا خانمی به اینجا می آید که مربی یکی از مدارس ابتدایی پسرانه است . او کتابی از ما می خرد و به مدرسه می برد و دست به دست بین تمامی دانش آموزانش می چرخاند و به این ترتیب باعث می شود تا همه آنها کتاب را می خوانند . این خیلی خوب است . هدف مهم تر از مسائل مادی است . مهم این است که کتاب خوانده شود و من امیدوارم که کودکانمان ، همگی ارتباط خوبی با کتابها ، این یاران سخنگوی خاموش داشته باشند . نپتون ظاهری آبی رنگ دارد که به دلیل ابرهای هیدروژن و متان موجود در آن است . نپتون دارای سه حلقه و هشت ماه است . هسته ی نپتون سنگی است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 13