مجله کودک 312 صفحه 21

ماجراهای کتاب قدیمی براساس داستانی از کلیله و دمنه طراح بابک قریب رنگ به راد قریب تصویری از سیاره زُحَل (کیوان) و حلقه ی زیبای اطراف آن که توسط کاوشگر « وویجر یک » تهیه شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 21