مجله کودک 312 صفحه 33

نردبان جهان محمدرضا سرشار در آغاز ، تمام سطح زمین را آب فراگرفته بود . همه جا آب بود؛ بی حتی یک تکۀ کوچک خشکی؛ بی هیچ ارتفاع و پستی و بلندی . صاف ، یکدست و شفاف . یک اقیانوس یکپارچه بود و دیگر هیچ . اقیانوس ، سَبُک و سرخوش ، تنها و بی رقیب می زیست . گاه آرام و صاف بود و چون آینه ای عظیم ، خورشید را باز می تابانید . در فضای بی انتها ، چونان نگینی لاجوردی می درخشید و چَشم سیّاره ها و ستارگان دیگر را خیره می کرد شبها و روزها ، از خود ، موجهایی کوچک می ساخت . موجهایی ریزنقش ، می رفتند و می رفتند ، نور خورشید یا ماه را در خویش می شکستند و بازی نور برپا می ساختند . به گاه طوفان ، اقیانوس ، موجهایی بزرگ پدید می آورد . موجهای بزرگ بزرگ ، بلند بلند ، سرفراز می کردند ، کف بر دهان می آوردند ، و غریو ترسناک ترسناکِ خروششان در فضایِ تَهیِ پیرامونشان طنین می افکند . گیاهان به دو گروه عمده تقسیم می شوند؛ گیاهان گلدار و گیاهان بدون گل . در گروه گیاهان بدون گل ، گیاهان ابتدایی نیز قرار دارند . خزه و جلبک از این گروه هستند . علاوه بر این ، گروهی از گیاهان ، گیاهان هرز یا علف هرز نام دارند که برای کشاورزی ضرر دارند . آنها معمولاً خیلی سریع رشد می کنند و در همه ی جهات پراکنده می شوند . انگل گل جالیز و گیاه سِس نمونه هایی از علف های هرز هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 33