مجله کودک 312 صفحه 36

بعضی از شما هنگام انجام بازی رایانه ای علاقه دارید که بازی به شما تفکر عمیق و البته تفریح را هدیه بدهد و به طور خلاصه فقط از بازی رایانه ای انتظار هیجان را به تنهایی ندارید . اگر به دنبال این هستید که فکرتان را به کار اندازید و بازی را دنبال کنید ، حتما به سبک استراتژی بازی های رایانه ای علاقه دارید . این سبک از بازی ها اگر درست طراحی شده باشند به پرورش خلاقیت و رشد استعداد کمک می کنند . نگاهی گذرا به این نوع بازی ها خالی از لطف نیست . فکرتان را به بازی های رایانه ای سبک استراتژی فکرتان را به کار اندازید! بازی Rise of Nations کسانی که هم به تاریخ و هم به فکر کردن علاقه دارند ، این بازی را می شناسند . این بازی طراحی ساده و قابل فهمی دارد و واحدهای مختلف نظامی آن و اقوام مختلفی که در بازی نشان داده می شوند به طور مناسبی در اختیار بازیکن قرار می گیرند . Rise of Nations قابلیت بازی گروهی را هم دارد . P مثل Plastic [پلاستیک] : بسیاری از موادی که در اطرافمان وجود دارد و ما از آنها استفاده می کنیم ، منشاء طبیعی دارد . چوب ، پشم ، کتان و فلزات یا از گیاهان و حیوانات به دست آمده اند یا مانند فلزات از سنگ های معدنی ایجاد شده اند . اما پلاستیک ها منشاء طبیعی ندارند و توسط واکنش های شیمیایی در

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 36