مجله کودک 320 صفحه 20

دو اژدهای شبیه از میان این چند اژدها ، کدامشان شبیه هم هستند ؟ قلم بردار و دور دو اژدهای شبیه خط کش . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : برنده کیست ؟ ! لوح فشرده یا سی دی می تواند صدا را به صورت اطلاعات دیجیتالی بر روی خود ثبتط و ضبط کند . دستگاه سی دی خوان (CD Player) ، دارای پرتوی لیزری است که می تواند این اطلاعات را بر روی CD پیدا کند و آنها را به قسمت های تقویت کننده صدا ارسال کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 20