مجله کودک 320 صفحه 43

ورزش های هوایی گروهی دیگر از ورزش ها هستند که نیاز به لوازم و تجهیزاتی دارند که در هوا انجام شوند . چتر بازی ، گلایدینگ (پرواز در آسمان) و پاراگلایدر از جمله ی این ورزشها هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 43