مجله کودک 332 صفحه 16

تو درختی بودی برگ و بارت همه سبز از نفس های بهار شاخسارت همه سبز نام جنگنده : آئرو دلفین کشور سازنده : چک و اسلواکی تیپ : دو نفره آموزشی موتور: موتور «لت» حداکثر سرعت: 655 کیلومتر در ساعت تجهیزات : دو مسلسل 7/12 میلی متری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 16