مجله کودک 332 صفحه 29

خداحافظی «کان» الیورکان دروازهبان بزرگ بایرنمونیخ که سنگربان گذشتهی تیمملی آلمان هم بود، قرار است روز یازدهم شهریور در شهر مونیخ و در برابر تیمملی آلمان، بازی خداحافظیاش را انجام دهد. او پیش از این در یک سفر ده روزه همراه تیم بایرنمونیخ به شهر کلکته میرود تا با تیمملی هند بازی کند. معرفی لیگهای معتبر لیگ فوتبال انگلیس [لیگ برتر جزیره] تشکیلات لیگ فوتبال انگلیس به «هرم فوتبال» معروف است زیرا از یک سری لیگهای کوچکتر و به هم پیوسته درست شده است که دارای سلسله مراتب است و در آن هر تیمی میتواند به نوک قلهی هرم فوتبال انگلیس برسد. در بالای این هرم، لیگ برتر جزیره قرار دارد که در آن 20 تیم حضور دارند. یک مرحله پایینتر از این لیگ، «لیگ فوتبال» انگلیس قرار دارد که خود به سطح تقسیم شده است. هر سطح از این لیگ، دارای 24 تیم است. لیگ برتر انگلستان در سال 1992 به وجود آمد. تا آن زمان لیگ فوتبال انگلستان مسئول برپایی مسابقات بود. امّا با ایجاد لیگ برتر، فوتبال به شکلی حرفهایتر در انگلستان دنبال شد. تمام تیمهای لیگ برتر انگلستان جنبه تجاری هم دارند. سه تیم بازندهی لیگ برتر به لیگ فوتبال انگلستان سقوط میکند. لیگ برتر جزیره تا سال 1995 دارای 22 تیم بود امّا به اصرار فیفا، تعداد تیمهای شرکتکننده در لیگ برتر به 20 تیم کاهش پیدا کرد. تیم قهرمان لیگ برتر انگلستان به همراه نایب قهرمان آن جواز ورود به لیگ قهرمانان اروپا را به دست میآوردند. نام جنگنده : TSR- 2- BAC کشور سازنده : انگلستان تیپ : دو نفره - گشت زنی موتور: اولمپیوس حداکثر سرعت: 2390 کیلومتر در ساعت تجهیزات : توانایی حمل تجهیزات اتمی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 29