مجله کودک 363 صفحه 22

افتخارات: 27 بار فاتح سری A فوتبال ایتالیا، 9 بار برنده کوپا ایتالیا، یک بار فاتح سوپر کاپ ایتالیا و 2 بار فاتح جام یوفا، از جمله افتخارات تیم یوونتوس است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 363صفحه 22