مجله کودک 403 صفحه 31

ورزش صبحگاهی را جدی بگیرید اجرای ورزش در هنگام صبح اثر خوبی بر روی بافت استخوانی بدن دارد. ورزش صبحگاهی باعث می شود تا سلول های استخوانی ، به خوبی در بافت استخوان آرایش پیدا کنند و جا بگیرند. این موضوع در مورد دختران 11 تا 14 ساله خیلی مهم است . زیرا دانشمندان می گویند مرحله سستی استخوان ها در دخترها از سن 11 تا 14 سالگی شروع می شود. با انجام نرمش صبحگاهی این مشکل در دختران برطرف می شود به شرط آنکه منابع کلسیم دار مثل شیر نیز در غذای آنها وجود داشته باشد. وزش صبحگاهی خطر بیماری های مربوط به قلب را هم کم می کند . علاوه براین سیستم ایمنی یا همان دفاع بدن هم با چند حرکت ساده ی ورزشی در ابتدای صبح تقویت می شود . علاوه بر این هنگام صبح با ورزش کردن ماده ای به نام «اندروفین» در خون انسان مقدارش بالا می رود که باعث نشاط و سرزندگی در آغاز روز می گردد. Ÿ موضوع تمبر: طراحی هنری ضد آمریکایی ( کره شمالی ) Ÿ قیمت : ده واحد Ÿ سال انتشار : 1969

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 31