مجله کودک 416 صفحه 29

برنامه دیدارهای سپاهان و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا برنامه دیدارهای تیم استقلال سه شنبه 14 اسفند - الاهلی (عربستان) - استقلال _ایران) - ساعت 20 و 20 به وقت جده سه شنبه 18 اسفند - استقلال (ایران) - الجزیره (امارات) - ساعت 19 به وقت تهران سه شنبه سوم فروردین - استقلال (ایران) - الغرافه (قطر) - ساعت 19 به وقت تهران چهارشنبه 11 فروردن - الغرافه (قطر) - استقلال (ایران) - ساعت 18 و 45 دقیقه به وقت دوحه چهارشنبه 25 فروردین - استقلال (ایران) - الاهلی (عربستان) - ساعت 19 به وقت تهران چهارشنبه هشتم اردیبهشت - الجزیره (امارات ) - استقلال (ایران) - ساعت 19 و 45 دقیقه به وقت ابوظبی. برنامه دیدارهای تیم سپاهان چهارنشبه پنجم اسفند - الشباب (عربستان) - سپاهان (ایران) - ساعت 20 و 20 دقیقه به وقت ریاض چهارشنبه 19 اسفند - سپاهان (ایران) = العین (امارات) - ساعت 17 به وقت ایران سه شنبه سوم فروردین - پاختاکور _(ازبکستان) - سپاهان (ایران) - ساعت 17 به وقت تاشکند چهارشنبه یازدهم فروردین - سپاهان (ایران) - پاختاکور (ازبکستان) - ساعت 18 به وقت ایران سه شنبه 24 فروردین - سپاهان (ایران) الشباب (عربستان) - ساعت 18 و 20 دقیقه به وقت ایران سه شنبه هفتم اردیبهشت - العین (امارات) - سپاهان ( ایران) - ساعت 19 و 50 دقیقه به وقت امارات سه شنبه 21 اردیبهشت ماه - مرحله حذفی جام دیدار - قهرمان گروه C با نایب قهرمان گروه A نام اسب : چینگوتیک ویژگی کلی: یکی از اسب های کوچک اندام (یونی) است که از سال 1947 و به دنبال انتشار کتابی در این زمینه مشهور شد. رنگ البق (سفید و قهو ای ) یا سفید و توسی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 29