مجله کودک 417 صفحه 5

در آنجا اقامت داشتند. در آن روز شاید 150 شبکه تلویزیونی در سراسر دنیا به طور مستقیم این برنامه، یعنی مصاحبه حضرت امام را پخش می کردند. زیرا یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته بود. همه جمع شده بودند و می خواستند نظر امام را بدانند. ایشان چند دقیقه صحبت کردند. سپس از فرزندشان مرحوم حاج سید احمد آقا پرسیدند: ظهر شده است؟ فرزندشان گفت:" همین الآن ظهر شد." امام گفتند: والسلام علیکم و رحمه الله. در آن لحظه ایشان موضوعی به آن اهمیت (فرار شاه) را به خاطر اقامه نماز در اول وقت رها کردند. در شرایطی که رسانه های بیگانه برای میلیون ها بیننده خود در حال ارسال خبر و مصاحبه امام بودند. اما اقامه نماز اول وقت را بر ادامه مصاحبه ترجیح دادند. نام اسب: میسوری ویژگی کلی : اسب پرسرعت نواحی میسوری آمریکا است. قدرت تعلیم گرفتن خوبی دارد. اندازه بدن متوسط است. رنگ: بلوطی رنگ، مشکلی، به صورت مخلوط دو رنگ هم دیده شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 5