مجله کودک 417 صفحه 28

تلویزیون خورشیدی و جام جهانی 2010 اهالی آفریقای جنوبی می توانند، پخش مستقیم بازیهای فوتبال جام جهانی 2010 را با تلویزیون های خورشیدی تماشا کنند. این سیستم تلویزیونی به sm-TV معروف شده است و قرار است 12 پانل ذخره کننده انرژی خورشیدی ، برق مورد نیاز تلویزیون را تأمین کنند. این تلویزیون خورشیدی به تجهیزات دریافت کننده ماهواره و یک =خش کننده DVD هم مجهیز است. نام اسب: درات ایرلندی ویژگی کلی: اسبی مناسب =رش از مانع و حرکت چهارنعل رنگ: سفید، خاکستری روشن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 28