مجله کودک 417 صفحه 32

بچه های کلاس چهارم و پنجم ابتدایی می توانند کتاب "قصه پروانه و درخت و جویبار" را که کانون پرورش فکر ی کودکان و نوجوانان آنا را چاپ و منتشر کرده است، تهیه کنند و بخوانند. کتاب، همانطور که از نامش پیداست ماجرای پروانه و درخت و جویباری را تعریف می کند که با هم زندگی می کنند. البته پروانه در ابتدا به صورت کرم در پیله ی خود زندگی می کند ودرخت و جویبار پروانه شدن او طالاعی ندارند. کتاب توسط "فریده شبانفر" نوشته شده است و ما برای آشنایی شما با کتاب و قصه ی آنر قسمتی از آن را برایتان چاپ کردیم. نام اسب: سافولک ویژگی کلی: هزاران سال است که این اسب و اجداد آن در انگلیس زندگی می کنند. برای کار در مزرعه مناسب است. رنگ: قهوه ای تیره

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 32