مجله کودک 417 صفحه 38

نقاشی در چهار خانه خودروی دو نفره "باگی" یا خودروهای اسپورت و دونفره بیشتر از آنکه یک خودرو باشند، جنبه فانتزی دارند! آنها لاستیک هایی پهن دارند ودر هر نوع سطحی (خاکی ، شنی و ... )حرکت می کنند. یک مربع بزرگ رسم می کنیم و آن را به 9 خانه تقسیم بندی می کنیم. در دو خانه آن (مانند شکل) طرح اولیه چرخ های خودرو را نقاشی می کنیم. در مرحله دوم نوبت به رسم شاسی و سپر جوی خودرو است. نام: اسب لایپ زانر ویژگی کلی: هیتلر دیکتاتور آلمانف این اسب را برای تعلیم سوارکاری ارتش آلمان برگزید. اسب قدرت تعلیم پذیری خوبی دارد. رنگ: خاکستری روشن، سفید شیری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 38