مجله کودک 419 صفحه 5

یک خاطره یک پند اهمیت نماز اول وقت مسئلهای که حضرت امام (س) خیلی بر آن تأکید داشتند و حساسیت زیادی در مورد آن به خرج میدادند، نماز اول وقت بود. در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، به پیشنهاد شهید رجایی، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، نیم ساعت برای فریضه نماز تعطیل میشدند. این مسئله بسیار جالب و آموزنده بود. در این مورد وقتی از حضرت امام ... ادامه معرفی اسبهای اروپای شرقی و مرکز آسیا نام اسب: ولادیمیر ویژگی کلی: اسبی روسی است که از آمیزش اسبهای بارکش انگلیسی و فرانسوی به وجود آمده است. این اسب پس از انقلاب روسیه در سال 1917

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 5