مجله کودک 419 صفحه 29

گلزن نداریم! یکی از مشکلاتی که چند سال است در فوتبال کشورمان خود را نشان می دهد، ضعف در خط حمله و نداشتن مهاجم گلزن است . متأسفانه از آغاز دهه 80 به بعد فوتبال ما نتوانست است در زمینه تربیت و معرفی مهاجمان گلزن کار مهمی انجام دهد. حتی بازیکنی مثل علی کریمی که در حال حاضر بهترین گلزن لیگ برتر لقب گرفته است، یک مهاجم گلزن نیست. کریمی یک هافبک نفوذی است که موفق به گلزنی شده است. این در حالی است که مهاجمانی مثل آرش برهانی و محسن خلیلی که در پست مهاجم بازی می کنند، هنوز نتوانستهاند انتظارات را از خود برآورده کنند. به نظر می رسد فوتبال ما نشسته است تا مهاجم گلزن از راه برسد و خود کاری برای تربیت استعدادهای پایه در این زمینه انجام نمیدهد. کار باشگاهها و فوتبال ما شباهت زیادی به یک مصرفکننده دارد تا یک تولیدکننده. شاید در فوتبال ما ضعف علمی در پرورش و تربیت مهاجم وجود دارد. در هر حال، بایدبرای تربیت مهاجم تمام عیار و گلزن به صورت تخصصی کار کرد تا این ضعف مهم فوتبال ایران برطرف شود. نام اسب: اسب خزر ویژگی کلی: در شمال ایران و حوالی خزر ، این اسب زندگی میکند. سنگوارهها نشان دادهاند که این اسب در دوران قدیمی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 29