مجله کودک 423 صفحه 11

شنبه- 8اسفند- آغاز هفته وحدت دست به دست هم دهیم به مهر... تصورش را بکنید که جمعیتی زیاد بخواهند با سلیقه ها و طرز فکرهای مختلف ، پیرامون یک عقیده مشترک حلقه بزنند. حتماً در چنین تجمعی ، تفرقه ها و دشمنی هایی شروع می شود که دلیل همه آنها، بهانه های ساده و کوچکی است. فکرش را بکنید دین اسلام صدها میلیون پیرو دارد که مذاهب مختلفی دارند. البته این مذاهب مختلف بیشتر تحت عنوان دو مذهب شیعه و سنی مطرح هستند. و لی همه شیعیان و هم اهل تسنن یک قبله دارند ، یک کتاب دارند ، یک پیامبر دارند ، یک جا به حج می روند ، یک جور نماز می خوانندو... حالا اگر این جمعیت عظیم ، بر سر چیزهایی جزئی و کم اهمیت ، بخواهند با یکدیگر دشمنی کنند، دودش به چشم خودشان می رود و سودش به جیب کسانی که دشمنان اسلام هستند! خوشبختانه امام خمینی عزیز، از همان آغاز قیام اسلامی ، به این موضوع با اهمیت ، پی برد . اما هیچگاه انقلاب اسلامی را مخصوص شیعیان معرفی نکرد. بلکه از همان اول به سراغ آرمان همه مسلمانانه رفت یعنی ازادی قدس. بعد از پیروزی انقلاب هم، ابتکار جالب حکومت اسلامی ، پیشنهاد هفته وحدت بود. یعنی فاصله چند روزه بین 12 تا 17 ربیع الاول که بین شیعه و سنی در مورد تولد پیامبر (ص) اختلاف نظر بود؛ هفته ای برای وحدت بیشتر اعلام شد. امسال هفته وحدت از هشتم تا سیزدهم اسفند ماه برگزار می شود. نام: اسپگازینی محل اصلی رویش: آرژانتین اندازه گل: 7 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 11