مجله کودک 428 صفحه 41

نشر عروج نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 886 امورمشترکان مجله هفتگی«دوست» موتور بیشتر و کشش زیادتری دارد. دنده آن 5 سرعته است که با یک کلاچ نرم تعویض دنده انجام میشود. تعویض دنده به صورت اتوماتیک هم صورت میگیرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 41