مجله کودک 485 صفحه 35

بعدش عشقش را انداخت توی سطل. خب، این تصمیم سال جدید. حتی یک دقیقه هم دوام نیاورد. تنها شخص خانواده که تصمیمی برای سال جدیدش نگرفت برادر بزرگم رودریک بود و خیلی هم حیف شد. چون فهرست تصمیمهایش باید یکی دو کیلومتری میشد... …داستان بامزهای است! داستان کامل را در کتاب که به بهای 3600 تومان چاپ و منتشر شده است بخوانید. خلبان ارتش آمریکا- سال 1943

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 35