رباعی

قرار

 

قرار

جُز یاد تو در دلم قراری نبود

ای دوست بجز تو غمگسٰاری نبود

دیوانه شدم ز عقل بیزار شدم

خواهان تو را بعقل کاری نبود

 

کتابدیوان اشعارصفحه 214