رباعی

رسوای تو

 

رُسوای تو

پَروانه شمع رُخ زیبٰای توام

دلباختۀ قامت رعنای توام

آشفته ام از فراقت ای دلبر حُسن

برگیر حجاب من که رُسوای توام

 

کتابدیوان اشعارصفحه 219