رباعی

مجنون شو!

مجنون شو!

ای مُرغ چمن! از این قفس بیرون شو

فردوس تو را می طلبد مفتون شو

طٰاووسی و از دیار یار آمده ای

یادآوَر روی دوست شو، مجنون شو

 

کتابدیوان اشعارصفحه 237