با سلام  ایا در ظهر جمعه و در هنگام اذان می توان نماز را به صورت فرادا اقامه کرد یا باید بعد از اتمام نماز جمعه اقامه شود؟

با سلام و تحیت

اقامه نماز ظهر قبل از نماز جمعه جایز است و لازم نیست تا پایان نماز جمعه صبر کند.(س 1700)

در زمان غیبت نماز جمعه واجب تخییری است، یعنی مکلفین در ظهر جمعه می توانند 4 رکعت نماز ظهر بخوانند و یا در نماز جمعه شرکت کنند، البته افضل اختیار کردن نماز جمعه است.(1698)

کسی نماز جمعه خوانده، مجزی از نماز ظهر است. (س 1703)

و خواندن نماز ظهر در وقت اقامه جمعه اشکال ندارد. (س 1717) 

طبق فتوای امام (س) نماز جمعه مسقط نماز ظهر است، لکن احتیاط در خواندن ظهر است اگر جمعه را بجا آورده است.(س 1716)

نماز جمعه  بنابر احتیاط واجب -علاوه بر واجب تخییری بودن - واجب کفایی نیز می باشد، یعنی بنابر احتیاط واجب نباید عدم شرکت مردم سبب تعطیلی آن گردد و باید عده ای در آن شرکت نمایند.(س 1706)

. انتهای پیام /*