( نماز عید) در نماز عید سعید فطر و قربان آیا خطبه ها جزء شرایط لازم نماز است و همچنین آیا مانند نماز جمعه باید تعداد معینی حاضر شوند؟ با تشکر.

سلام علیکم و رحمه الله

نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام معصوم و باز بودن دستش واجب است.

و در زمان غیبت مستحب است و احتیاط واجب آن است که فرادا خوانده شود و جماعت خواندن آن به قصد رجاء مانعی ندارد.در جماعت آن تعدادی خاص معتبر نیست و با دو نفر نیز تحقق مییابد.

وقت آن از طلوع خورشید تا اذان ظهر است و اگر فوت شود قضا ندارد.

اگر رجاءُ به جماعت خوانده شود، دو خطبه بعد از آن رجاءُ بخوانند و ترک این خطبه ها در زمان غیبت، جایز است.

. انتهای پیام /*