آیا مردی می تواند با زنی که شوهر مریض داشته و نمی توانسته هیچ رابطه جنسی بااو داشته باشد و به خاطر داشتن یک بچه دختر و نگهداری از شوهرش طلاق بگیرد، با خواندن صیغه رابطه داشته باشد؟ و اگر چنین باشد پس از مرگ شوهر زن چه حکمی دارد؟ نیت حفظ صیانت و سرپرستی آن خانواده باشد.

بسمه تعالی

اگر شوهر او را طلاق دهد، بعد از تمام شدن عده، آن زن نسبت به شوهر قبلی نامحرم شده و میتواند ازدواج کند و پس از فوت شوهر قبلی دیگر از او ارث نمیبرد.

. انتهای پیام /*