با سلام من بعد از عقد با گرفتن عروسی مفصل با خانم خودم زندگی مشترک شروع کردم و پس از یک سال از زندگی مشترک ، خانم از من تمکین عام و خاص نمی کند به قول خودش من با کره می مانم تا حق حبس از من ساقط نشود لذا تکلیف من نسبت به دادن نفقه چیست؟

بسمه تعالی

سلام علیکم و رحمه الله

با انجام عقد نکاح، زوجه مالک مهریه می گردد و مالکیت وی نسبت به کل مهر با نزدیکی مستقر می شود.بنابر این زن حق دارد در کل مهر تصرف کند و اگر قبل از نزدیکی طلاق داده شد، نصف مهر به شوهر بر می گردد.

زوجه حق دارد با شرایطی تا گرفتن مهریه از تمکین خاص امتناع نماید که به آن حق حبس گفته میشود.و در این صورت زوچه ناشزه حساب نمیگردد و حق نفقه ساقط نمیشود.

برای آنکه زوجه بتواند از حق حبس خود استفاده کند وجود شرایط زیر لازم است: 1- مهریه حال باشد. 2- زوجه قبل از گرفتن مهریه تمکین خاص نکرده باشد. پس در صورتی که همه مهریه یا بخشی از آن مدت دار باشد و زوجه قسمت حال آنرا گرفته باشد، حق ندارد از تمکین خودداری کند.

حضرت امام (س) در تحریرالوسیله میفرماید: « بل لها أن تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال ... ». (اتحریر الوسیله، ج2، ص284، م 11)

اعمال حق حبس با توجه به ماده 1085 قانون مدنی که می گوید :« زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود ».

مطابق نظر حضرت امام (س) و مشهور فقهاء، اعسار زوج تاثیری در سقوط حق حبس زوجه ندارد..و در این حکم فرقی بین حالت اعسار و عدم اعسار زوج نمی باشد، چرا که اعسار تنها موجب سقوط حق مطالبه از نظر حکم تکلیفی می باشد. مطابق نظر مشهور فقهاء، مقصود از تمکین مسقط حق حبس، تمکین خاص(دُخول) است.پس چنانچه زوجه به اختیار خود قبل از گرفتن مهریه از شوهر خود در این زمینه تمکین نماید حق حبس از او ساقط میگردد.

والسلام علیکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*