ایا کسی که از وطن خودش رفته شهر دیگری موقع برگشت نماز و روزه اش کامل است

با سلام و تحیت

کسی که از مسافرت به وطن خود برگشته، با دو شرط در وطن باید روزه اش را بگیرد: اول آتکه قبل از ظهر به وطنش برسد،دوم: کاری که روزه زا باطل میکند در سفر انجام نداده باشد و در غیر این دو صورت ، یعنی اگر بعد از ظهر به وطن برسد یا در سفر مبطلی انجام داده باشد، نمیتواند روزه بگیرد.

در راه برگشت از سفر مادامی که به حد ترخص نرسیده روزه نیست و نمازش شکسته است. حضرت امام (س) در تحریر چنین می فرمایند:

همان طور که رسیدن به حد ترخّص در ابتداى مسافرت از شروط قصر است، همچنین حکم مسافرت در برگشتن از سفر با رسیدن به حد ترخّص از بین مى ‏رود، لذا واجب است که تمام بخواند.( تحریر الوسیله، ج1، ص289، م 27 )

منظور از حد ترخص را چنین بیان می دارند: منظور از حد ترخّص، جایى است که اذان شهر را نشنود یا دیوار و شکل‏هاى آن را- نه شبح آن را- از آن‏جا نبیند و احتیاطى که نباید ترک شود آن است که هر دو (نشنیدن اذان وندیدن دیوار) حاصل شود. و معتبر است که نشنیدن اذان و ندیدن دیوار به خاطر دور شدن از محل باشد نه به خاطر عوارض دیگر. ( همان، ص 289، قبل از م26)

والسلام علیکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*